Användarhandböcker Tefal – Easy Soup

Cooks for you delicious homemade soups
  • 5 automatic programs.
  • Simple and quick, your dishes in 2 clicks.

Produktkod : BL841138

Frågor och svar
• För Easy Soup-modeller (programmet för "krämig soppa"):
Enheten värms upp i tio minuter till 100 °C och bibehåller sedan den temperaturen i 10 minuter.
I slutet av programmet mixar enheten fem gånger enligt följande cykel: 20 sekunder mixning och 10 sekunder vila.

• För Daily Soup LM540-modeller (programmet för "jämn soppa"):
Enheten värmer upp under 10 min till 100 °C, den gör två mixningar på 5 sekunder efter 11 och 15 min, enheten bibehåller temperaturen 100 °C.
I slutet av tillagningen mixar enheten fyra gånger enligt följande cykel: 25 sekunder mixning och 10 sekunder vila, sedan en sista mixning under 17 sekunder.

• För Daily Soup LM542-modeller (programmet för "jämn soppa"):
Enheten värms upp i tio minuter till 100 °C och bibehåller sedan den temperaturen i 10 minuter.
I slutet av programmet mixar enheten fem gånger enligt följande cykel: 20 sekunder mixning och 10 sekunder vila.
Enheten mixar inte i det här programmet, du kan skära grönsakerna som du vill.
Tillagningstiden är fast:
• 25 minuter för Easy Soup- och Daily Soup LM542-modeller.
• 28 minuter för Daily Soup LM540-modeller.
Det är inte bra att öppna enheten, eftersom programmeringen kan gå förlorad.
Motorenheten, som är apparatens hjärna, får ingen ström när enheten öppnas (programmeringsdata går förlorade).
Du kan öka kvantiteterna, men du måste ta hänsyn till skålens maxnivå.
Enheten rekommenderas inte för iskrossning. Använd inte frysta produkter.
Du kan minska kvantiteterna, men du måste ta hänsyn till skålens miniminivå.
Mjölk och grädde ska inte tillsättas i början av recepten för sopprogram.
De kan tillsättas i slutet av programmet. Använd funktionerna "blend" eller "smoothie" om du vill mixa utan uppvärmning.
För att rengöra kannan:
• Öppna apparaten och fyll kannan med 1,2 liter kallt vatten från vattenkranen (upp till MAX-markeringen). Ha inte i något diskmedel i kannan.
• Sätt på locket och anslut apparaten till nätströmmen.
• Tryck på knappen "P4 - Easy cleaning" och sedan på knappen "Start".
• Rengöringsprocessen startas: du hör motorn i 15 sekunder och sedan stannar den i 15 sekunder och startar sedan igen. Dessa cykler pågår i ungefär tre minuter.
• När du hör en ljudsignal är programmet färdigt. Dra då ur kontakten och ta av locket.
• Töm ut vattnet och skölj ur kannan.

Sänk inte ned apparaten i vatten. Håll inte motorenheten eller kannan under rinnande vatten.
Om det behövs kan du rengöra bladet under rinnande vatten när apparaten har svalnat, och avsluta med att rengöra insidan av kannan och motorenheten med en fuktig trasa.
Om det fortfarande finns fläckar på insidan av kannan kan du låta den dra några timmar i varmt såpvatten och sedan avlägsna resterna med en svamp. Skölj ur skålen.

OBS! Apparaten är inte utformad för att diskas i diskmaskin.
Om skålens botten har spår av vita kalkavlagringar:
• Häll en slev vit vinäger (cirka 100 ml) i skålen och låt stå i en timme.
• Töm sedan skålen och skölj alla delar med rent vatten.
• Blötlägg i en timme (vatten + diskmedel).
• Ta bort avlagringen med en slickepott eller träslev.
• När skålen är tom gnider du den slipande sidan av en svamp mot skålens botten.
• Om det är rester kvar använder du stålull.

Du kan använda citronjuice, vit vinäger eller en diskmaskinstablett upplöst i vatten (låt verka den tid som behövs).
Skålen kan inte diskas i maskin. Doppa inte skålen.
Använd en svamp med vatten och diskmedel för att rengöra skålen ordentligt. Du kan använda den slipande sidan av svampen.
Motorenheten kan inte diskas i maskin. Den får inte doppas.
Så här rengör du motorenheten ordentligt:
• Håll den upprätt och något lutad.
• Använd en svamp med vatten och diskmedel på den nedre knivsidan.
• Du kan skölja blocket under en vattenstråle, men var försiktig så att inte vatten kommer in i elanslutningen.
Använd en väl urvriden svamp och torka sedan med en torr trasa.
Varning! Använd inte den slipande sidan av svampen.
Täck delarna med vit vinäger och låt det verka i en timme. Skölj sedan delarna noga.
När du har följt instruktionerna i användarhandboken för hur man startar apparaten ska du kontrollera att eluttaget fungerar genom att ansluta en annan apparat. Om den fortfarande inte fungerar ska du inte försöka ta isär eller reparera apparaten själv, utan ta den till en auktoriserad serviceverkstad.
Använd inte apparaten. För att undvika fara ska sladden bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad.
Överfyllningssensorn har utlöst säkerhetsspärren. Det kan bero på två saker:
1) Vätskemängden överskrider maxnivån. I så fall minskar du mängden ingredienser.
2) Sensorn är smutsig. Du behöver rengöra den innan du startar programmet.
Det är ett normalt fenomen. Ånga släpps ut mellan motorblocket, som är vattentätt, och skålen så att enheten inte bygger upp för högt tryck.
Ibland kan några droppar bildas på arbetsytan på grund av kondensering.
Om du öppnade enheten under en tillagningsprocess, till exempel för ett sopprecept, är det viktigt att kontrollera att det finns tillräckligt med vatten kvar.
Fyll på om det behövs, stäng enheten och starta om det automatiska programmet.

Om du öppnade enheten under mixning och resultatet inte är till belåtenhet stänger du enheten och kör ett "Smoothie"-program.
Detta är ett temporärt fenomen, som inte påverkar enhetens livslängd. Det kommer att mattas av eller försvinna efter lite användning och rengöring (se "Rengöring av apparaten").
Apparaten består av värdefulla material som kan återvinnas. Lämna in den till din lokala återvinningsstation.
Se avsnittet ”Tillbehör” på webbplatsen för att enkelt hitta allt du behöver för din produkt.
Mer detaljerad information finns under avsnittet Garanti på webbplatsen.