Användarhandböcker Tefal – CRISTAL TYPE 1015 SERIE 1

Produktkod : RE170012

Frågor och svar
Efter användning ska du stänga av och koppla ur apparaten, vänta tills den svalnat helt och sedan rengöra den.
Apparatens huvudenhet och reflektorn kan rengöras med en svamp och lite diskmedel. Använd inte stålull eller skurpulver. Får aldrig nedsänkas i vatten.
Värmeslingan får inte rengöras. Om den är mycket smutsig ska du vänta tills den svalnat och sedan torka av den med en torr trasa.
Beroende på dess porositet är varje sten mer eller mindre vattentät. Om du lägger stenen i vatten kan den spricka eller gå sönder när den sedan värms upp. Stenen kan torkas av med en svamp, men undvik att använda rengöringsmedel.
Diska aldrig stenen i diskmaskinen och sänk aldrig ned den i vatten.
Värmeelementet ska inte rengöras. Om det är riktigt smutsigt väntar du tills det har svalnat och torkar av det med en torr trasa.
När du har följt instruktionerna i användarhandboken för hur man startar apparaten ska du kontrollera att eluttaget fungerar genom att ansluta en annan apparat. Om den fortfarande inte fungerar ska du inte försöka ta isär eller reparera apparaten själv, utan ta den till en auktoriserad serviceverkstad.
Använd inte apparaten. För att undvika fara ska sladden bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad.
Apparaten består av värdefulla material som kan återvinnas. Lämna in den till din lokala återvinningsstation.
Se avsnittet ”Tillbehör” på webbplatsen för att enkelt hitta allt du behöver för din produkt.
Mer detaljerad information finns under avsnittet Garanti på webbplatsen.
Tillbehör