Användarmanual och vanliga frågor RICE COOK COMFORT

Produktkod : RK400630

Frågor och svar
Som en tumregel för att tillaga 1,5 dl ris (ger två små eller en stor portion) ska du använda ett mätglas med ris och tillsätta ett mätglas med vatten. Vid tillagning av endast 1,5 dl ris är det vanligt att vissa typer av ris fastnar i botten.
Du har hällt i för lite eller för mycket vatten i förhållande till mängden ris som ska tillagas. Se tillagningsguiden för information om korrekta mängder. Se till att riset är fördelat över hela skålens yta så att det blir jämnt tillagat.
Se receptinformationen i bruksanvisningen. Det finns olika tillagningstider och vattenmängder för olika typer av ris.
Du behöver inte förkoka grönsaker eller skaldjur innan du tillsätter dem i riset, eftersom ångan gör att de blir ordentligt tillagade.
Ja, det kan du. Kom bara ihåg att du inte får överbelasta ångkorgen, eftersom den är ganska grund (d.v.s. inte lika djup som en riktig ångkorg) och att det måste finnas utrymme för ångan att cirkulera runt maten. Kom också ihåg att du kanske inte vill ha vätska från rått kött/fisk i riset när det kokas, även om det ger smak. - Det kan vara en god idé att tillaga köttet eller fisken på smörpapper i ångkokaren. Grönsaker går bra att tillaga tillsammans med riset.
Ja. Du kan tillsätta salt och krydda i vattnet för att ge riset mer smak.
Ja, den kan diskas i diskmaskin. Men var försiktig så att du inte skadar den invändiga beläggningen på diskmaskinskorgarna när du lägger in den i maskinen. När du har diskat skålen flera gånger i diskmaskinen rekommenderar vi att du smörjer in hela den inre beläggningen med lite olja.
Se till att markeringen för 10 mätglas på insidan av skålen inte överskrids, eftersom detta kan få innehållet att rinna över kanten under användning.
Locket är inte stängt ordentligt, mikrotryckventilen är inte korrekt monterad eller så kan packningen vara skadad. Stoppa tillagningen, koppla ur riskokaren och kontrollera att allting är korrekt monterat.
Töm kondensuppsamlaren efter varje användning och kontrollera att den är korrekt placerad.
Skålen är inte rätt placerad på värmeelementet.
Det finns inte tillräckligt med vatten/ris i skålen. Tvätta riset noggrant och låt det dra i ungefär 20 minuter.
När du har följt instruktionerna i användarhandboken för hur man startar apparaten ska du kontrollera att eluttaget fungerar genom att ansluta en annan apparat. Om den fortfarande inte fungerar ska du inte försöka ta isär eller reparera apparaten själv, utan ta den till en auktoriserad serviceverkstad.
Använd inte apparaten. För att undvika fara ska sladden bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad.
Färgen på skålens yta kan ändras efter att den använts för första gången eller när den använts under längre tid. Färgväxlingen beror på ångan och vattnet och påverkar inte användningen av riskokaren och utgör inte heller någon hälsorisk. Det är ofarligt att fortsätta använda den.
Apparaten består av värdefulla material som kan återvinnas. Lämna in den till din lokala återvinningsstation.
Se avsnittet ”Tillbehör” på webbplatsen för att enkelt hitta allt du behöver för din produkt.
Mer detaljerad information finns under avsnittet Garanti på webbplatsen.
Om du tror att en del saknas, ring Consumer Services Center, så hjälper vi dig att hitta en lämplig lösning.
Tillbehör