TEFAL Tweeny 2-in-1 NI5010E0

Tweeny 2-in-1 NI5010E0 Gör vardagen lite lättare Stryk eller ånga, precis som du vill

En ny strykupplevelse

Tweeny är en 2-i-1-apparat som fungerar både som ångstrykjärn och klädångare. Som ångstrykjärn ger det släta resultat även på de tjockaste plaggen, medan det som klädångare trollar bort veck och skrynklor även på de mest ömtåliga eller sofistikerade materialen. Ingen inställning krävs, alla kan använda den.

Produktkod: NI5010E0

TEFAL TWEENY 2-i-1 ÅNGSTRYKJÄRN: En ny strykupplevelse för hela familjen

Tweeny är din 2-i-1-apparat för innovativ och bekväm ångning och strykning.

 • Långa horisontella strykpass eller vertikal uppfräschning i sista minuten:
 • ta hand om dina kläder precis som du vill med en enda apparat.
 • Tack vare OptiSteam-tekniken är den högeffektiv mot veck, och tack vare den keramiska stryksulan får du både ett fantastiskt glid och en koncentrerad ångning för enkel borttagning av skrynklor.
 • Med Smart Technology tekniken finns det inget behov av att ställa in ångan eller temperaturen - den anpassar sig alltid perfekt till alla material.
 • Använd Tweeny ångstrykjärn på alla tyger, från det tjockaste till det mest ömtåliga.
 • Tweeny - det smarta sättet att stryka!

* Jämfört med Tefal strykjärn FV39XX  från serie. Vikttest i enlighet med IEC 60311

* Jämfört med standardmässiga ångstrykjärnet Tefal FV3910 - Kvalitetsstrykningstest utfört av oberoende laboratorie - Frankrike 2016 - ** Jämfört med standardmässiga ångstrykjärnet Tefal FV3910 - Vikt enligt standarden IEC 60311 - *** Med medelhårt vatten

Fördelar
 • Mycket lätt och enkelt att hantera

  Tack vare sitt lättmanövrerade handtag (nästan dubbelt så lätt som ett standardstrykjärn*) och kompakta men samtidigt effektiva ånghuvud, ger Tweeny möjligheten att både stryka horisontellt och ånga kläderna vertikalt.

 • Ingen kompromiss med effektivitet och precision

  OptiSteam-tekniken genererar högkoncentrerad ångning och perfekta strykresultat likvärdigt ett standardmässigt ångstrykjärn*. Tack vare den smala spetsen på den keramiska stryksulan kommer man lätt åt de delar som annars är svåra att stryka, som smala kanter, sömmar och kragar.

 • Enkelt att ställa in och använda

  Mycket bekväm att använda då den är nästa dubbelt så lätt som ett vanligt strykjärn**. För ångning i sista minuten eller en snabb uppfräschning av dina plagg, är Tweeny den idealiska vertikala klädångaren, som inte kräver någon strykbräda. För klassiska horisontella strykpass, med en uppvärmning på 40 sekunder som inte slösar med din tid.

 • En bekymmersfri apparat för alla sorters kläder

  Smart Technology ger den perfekta kombinationen av temperatur och ångproduktion för effektiv strykning av alla sorters strykbara material. Ingen risk att bränna kläderna. Ingen inställning krävs för allt från de tjockaste materialen på strykbrädan till de mest ömtåliga eller sofistikerade kläderna på hängaren utan glansig effekt.

 • Enkel att förflytta och förvara

  Tack vare dess kompakta storlek, spärrsystem, och sladdfack är Tweeny mycket enkelt att bära iväg efter ditt strykpass och kan enkelt förvaras var du vill i hemmet.

 • Automatisk avstängning för ökad säkerhet

  Apparaten sätts automatiskt på standbyläge efter åtta minuter om det lämnas utan uppsikt. Detta minskar energiförbrukningen och risken för vidbränning.

 • default

  Lång autonomi

  Stor vattenbehållare på 400 ml.

Tillbehör
Egenskaper – jämförelse
Comfort in use
Vattenbehållare Avtagbar  
n/a n/a
Auto-Off Ja  
n/a n/a
On/Off-knapp Handmanövrerad  
n/a n/a
Ångindikator    
   
   
Durability
Kalkvarning    
n/a n/a
Other features
Stryksulans glidbarhet ****  
n/a n/a
Stryksulans hållbarhet/reptålighet ****  
n/a n/a
Frågor och svar
Den första gången du använder din produkt, liksom varje gång du byter antikalkpatron, måste du fylla på vattenkretsen. För att göra detta ska du:
- Trycka på knappen På/Av i fem sekunder: Pumpen kommer att förberedas för att fylla på vattenkretsen.
- Vänta i 1 min. 40 sek. medan indikatorlampan blinkar (oroa dig inte för bullret från pumpen under den här processen, tryck inte på ångknappen).
- När indikatorlampan förblir tänd är apparaten klar för användning.
Varje gång du hanterar antikalkpatronen för din produkt ska du avlägsna vattenbehållaren från din produkt.

När du byter ut din patron, se till att avlägsna de två (röda) locken från den. Vi rekommenderar att du gör detta när apparaten är sval och kontakten har dragits ur.
Se till att följa proceduren för påfyllning av vatten.
Kontakten till din produkt sitter inte i, eller så har produkten inte satts på ==> Kontrollera att din produkt är korrekt ansluten till ett eluttag och att kontakten står på ”I”.
Vattennivån i behållaren är för låg ==> Dra ur kontakten till apparaten och fyll på behållaren.
Pumpen fylls inte ==> Håll ångknappen intryckt i några sekunder för att fylla pumpen.
Den löstagbara behållaren är inte monterad som den ska ==> Kontrollera att behållaren är korrekt placerad på produkten.
Produkten är i ”Stand-by”-läge ==> Tryck på knappen ”On-Off” och vänta tills den slutar blinka.
Kontakten till din produkt sitter inte i, eller så har produkten inte satts på ==> Kontrollera att din produkt är korrekt ansluten till ett eluttag och att kontakten står på ”I”.
Produkten är i ”Stand-by”-läge ==> Tryck på knappen ”On-Off” och vänta tills den slutar blinka.
Vattenbehållaren är inte monterad som den ska eller så är dess låsventil inte ordentligt stängd ==> Kontrollera att ventilen är stängd och att behållaren är monterad som den ska på produkten.
Det har samlats kalk i din apparat, se avsnittet ”Avkalkning” i anvisningarna.
Knappen ”Steam” är i läget för kontinuerlig ånga. Återställ knappen genom att trycka på den en gång.
Du har använt avkalkningsmedel eller tillsatser i vattnet.
Tillsätt aldrig sådana produkter i vattenbehållaren. Dessa innehåller organiska rester eller mineraler som kondenseras under påverkan av värme och leder till att apparaten skvätter vatten, droppar brunt vatten eller åldras i förtid.
Du har använt avkalkningsmedel eller tillsatser i vattnet.
Tillsätt aldrig sådana produkter i vattenbehållaren. Dessa innehåller organiska rester eller mineraler som kondenseras under påverkan av värme och leder till att apparaten skvätter vatten, droppar brunt vatten eller åldras i förtid.
När du har följt instruktionerna i användarhandboken för hur man startar apparaten ska du kontrollera att eluttaget fungerar genom att ansluta en annan apparat. Om den fortfarande inte fungerar ska du inte försöka ta isär eller reparera apparaten själv, utan ta den till en auktoriserad serviceverkstad.
Använd inte apparaten. För att undvika eventuella risker ska du lämna in den till ett auktoriserat servicecenter.
Bekräfta att antikalkpatronen har installerats som den ska. Säkerställ att du har avlägsnat de 2 röda plomberingarna på patronen innan du installerar den.

Om din apparat alstrar lite eller ingen ånga, kontrollera följande:
- Har du följt startproceduren (första användning) som beskrivs i bruksanvisningen korrekt?
- Du har tömt vattenbehållaren helt under användningen. För att starta om pumpen på din produkt håller du ångknappen (avtryckaren) nedtryckt för att på nytt alstra ånga.
- Om du precis har bytt ut din antikalkpatron följer du proceduren för att fylla på vattenkretsens påfyllningspump.
- Kontrollera att de röda locken på din antikalkpatron har avlägsnats korrekt. Om de inte har avlägsnats vid installationen kan de fastna i inloppshålet för vatten på din produkt. Du avlägsnar dem enkelt med en pincett.

Om din produkt trots detta inte alstrar ånga, se bruksanvisningen eller kontakta vår kundtjänst.
Vi rekommenderar att du använder din produkt med stryksulans spets riktad uppåt och att du inte håller ångknappen nedtryckt.

Första gången du använder din produkt kan du observera att det kommer lite ånga, rök eller lukt från stryksulan. Detta hänger ihop med tillverkningsprocessen och inverkar inte på dig, din produkt eller dina tyger. Det upphör när produkten har använts flera gånger.

Se till att du inte automatiskt ställer om din produkt till läget ”Förstagångsstart” eller ”Start efter byte av antikalkpatron” (håll knappen ON/OFF intryckt i fem sekunder). Detta läge ska endast användas vid det första användningstillfället eller när antikalkpatronen har bytts ut. Vid alla andra tillfällen då du sätter på apparaten ska du trycka in knappen ON/OFF på rätt sätt.

Om det trots detta skvätter vatten från din produkt, se bruksanvisningen eller kontakta vår kundtjänst.
Antikalkpatronen närmar sig slutet av sin brukstid och bör bytas ut. När patronen har bytts ut följer du proceduren för att fylla på pumpen.
När antikalkindikatorn fortsätter att lysa ska antikalkpatronen omedelbart bytas ut. Om antikalkpatronen inte byts ut stängs apparaten av automatiskt.
Apparaten består av värdefulla material som kan återvinnas. Lämna in den till din lokala återvinningsstation.
Se avsnittet ”Tillbehör” på webbplatsen för att enkelt hitta allt du behöver för din produkt.
Mer detaljerad information finns under avsnittet Garanti på webbplatsen.
Om du tror att en del saknas, ring Consumer Services Center, så hjälper vi dig att hitta en lämplig lösning.