img-privacy-policy.jpg

Gäller från och med 2018-01-01

Sekretesspolicyn som beskrivs nedan (härefter “Sekretesspolicyn” eller “Policyn”), förklarar på vilket sätt som personuppgifter samlas in på tefal.se (härefter “Webbplatsen”), av Groupe SEB Frankrike och så småningom av SEB International Services (SIS), där båda var för sig agerar som personuppgiftsansvariga, när onlineköp blir möjliga på webbplatsen, hur de används och när det är tillämpligt, lämnas ut till tredje part, de åtgärder som vidtas för att säkerställa deras sekretess och säkerhet, så väl som dina val med hänsyn till insamlandet och användningen av dina personuppgifter. 

Vilken typ av personuppgifter samlas in på Webbplatsen?

När du går till och använder Webbplatsen kan du tillhandahålla vissa personuppgifter länkade till dig, dvs. uppgifter som kan göra det möjligt att identifiera dig direkt eller indirekt.

Uppgifter som kan samlas in av TEFAL - OBH NORDICA Group AB när du skapar ett konto, beställer en katalog eller information om våra produkter och tjänster, deltar i en tävling eller frågelek, eller av SIS när det är tillämpligt när du köper något, kan inkludera: ditt förnamn och efternamn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress, användar-ID:et och lösenordet kopplat till ditt användarkonto, ditt kön, ditt födelsedatum, dina intressen och preferenser.

En del av uppgifterna som du blir ombedd att tillhandahålla på Webbplatsen är obligatoriska och kommer att markeras som sådana; en del av uppgifterna är frivilliga. Om du väljer att inte tillhandahålla uppgifter som är obligatoriska, kanske du inte kommer att ha åtkomst till vissa delar av Webbplatsen eller så kanske vi inte kan svara på frågor.

För övrigt, i syfte att förbättra driften av Webbplatsen och anpassa den efter dina önskemål, kan information som din IP-adress, typ av webbläsare, operativsystem, språk som användes, vilka sidor av Webbplatsen som du besökte och i vilken ordning som du besökte dem, datumet och längden för ditt besök, så väl som uppgifter som samlas in med hjälp av cookies, samlas in. För mer information om de cookies som vi använder, vänligen gå till vår Cookies policy, som finns tillgänglig på Webbplatsen.

Om du är minderårig och har uppgett personuppgifter på Webbplatsen, garanterar du härmed att du har tillstånd att göra detta i enlighet med tillämplig lag, och där så krävs av tillämplig lag att du har erhållit tillåtelse i förhand från en av dina föräldrar. Vi avsäger oss härmed ansvar om sådan tillåtelse inte har erhållits.

Föräldrar och vårdnadshavare rekommenderas att främja en ansvarsfull och försiktig inställning hos minderåriga i deras vård när det gäller att lämna ut personuppgifter på internet.

Hur används personuppgifter?

När du skapar ett konto på Webbplatsen, bearbetas dina personuppgifter av TEFAL - OBH NORDICA Group AB, som kan komma att använda dem i följande syften:  

 • för att göra det möjligt att skapa ditt användarkonto och svara på dina sökningar och/eller frågor om information gällande de varor och tjänster som säljs av TEFAL - OBH NORDICA Group AB;
 • i syfte att skicka dig kampanjer och erbjudanden som kan vara av intresse för dig, i enlighet med dina val i detta avseende;
 • i syfte att tillhandahålla dig personanpassat innehåll och personanpassade erbjudanden på Webbplatsen;
 • i samband med att du deltar i en tävling eller frågelek, eller i någon annan form av event som finns tillgänglig på Webbplatsen.

När det är tillämpligt, när du genomför ett köp på Webbplatsen, kommer dina personuppgifter att bearbetas av SIS för att hantera din beställning och leveransen.

Skydd av personuppgifter

TEFAL - OBH NORDICA Group AB och så småningom SIS arbetar för att skydda de uppgifter som du lämnar och delar med dig av på Webbplatsen. Lämplig hårdvara, mjukvara och lämpliga organisatoriska åtgärder har införts och vidtagits för att skydda de uppgifter som samlas in via denna Webbplats i syfte att förhindra obehörig åtkomst, användning, ändring, förstörelse, obehörigt utlämnade, orättmätig bearbetning av dina personuppgifter, radering av misstag eller förlust av misstag, så väl som alla skador kopplade till sådana händelser. Emellertid, kan inte dina personuppgifters säkerhet garanteras fullt ut.

Dina uppgifters säkerhet garanteras i synnerhet av:

 • lösenordskydd;
 • genom att begränsa åtkomsten till dina uppgifter till enbart de som är vederbörligen bemyndigade (till exempel, enbart till anställda inom TEFAL - OBH NORDICA Group AB och SIS eller deras anställda som behöver tillgång till dem i samma syfte som nämnts ovan).

För att kunna hjälpa oss att skydda dina uppgifter rekommenderar vi dig att undvika att använda en identifierare eller ett lösenord som är alltför uppenbart, och att regelbundet ändra ditt lösenord för att säkerställa att du aldrig lämnar ut det till någon.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, med undantag för:

 • dotterbolag till TEFAL - OBH NORDICA Group AB och SIS,
 • vederbörligen bemyndigade anställda hos TEFAL - OBH NORDICA Group AB och hos SIS och deras tjänsteleverantörer, i syfte att göra det möjligt för dem att tillhandahålla tjänster eller utföra vissa uppgifter på uppdrag av TEFAL - OBH NORDICA Group AB och av SIS (inklusive försäljningsassistans, marknadsundersökningar eller kundservice, kontohantering, material eller tjänster som tillhandahålls regelbundet eller emellanåt, prisdragningar, tävlingar och reklam)
 • köpare eller potentiella köpare av dessa företag, i händelse av förvärv
 • i de fall där lagen eller myndigheter så kräver.

Dina val vad det gäller direktmarknadsföring

I enlighet med dina val och alla tillämpliga lagar i detta avseende, kan TEFAL - OBH NORDICA Group AB och/eller SIS skicka dig reklam och kampanjerbjudande gällande produkterna och tjänsterna som finns tillgängliga på Webbplatsen, via brev, e-post och sms, så väl som erbjudande gällande varor och tjänster för andra varumärken från Groupe SEB (som till exempel SEB, MOULINEX, ROWENTA, CALOR, KRUPS, LAGOSTINA, ZYLISS) eller deras partners.

Du kan när som helst välja att inte längre ta emot sådan marknadsföringsinformation, framför allt genom att klicka på länken för att avsluta abonnemanget i ett meddelande eller genom att skriva till adressen som nämns i det sista avsnittet nedan.

Avbryta abonnemang, radera eller ändra personuppgifter om du har skapat ett användarkonto.

Du kan när som helst avsluta ditt abonnemang på Webbplatsen genom att följa anvisningarna nedan:

 1. Anslut till Webbplatsen och logga in;
 2. Klicka på fliken ”Min profil”;
 3. Till höger på sidan i rutan som heter ”Mitt konto” klickar du på länken ”Mina kontaktuppgifter”;
 4. Klicka på länken ”Radera mitt konto” till höger på sidan;
 5. Bekräfta raderingen av din profil.

Webbplatser från tredje part

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som handhavs av tredje part som inte regleras av denna sekretesspolicy och vars praxis när det gäller insamlande och användning av personuppgifter med största sannolikhet skiljer sig från Webbplatsens praxis. Då TEFAL - OBH NORDICA Group AB och SIS inte äger eller handhar sådana webbplatser avsäger de sig härmed ansvar för hur dessa webbplatser från tredje part inhämtar och använder dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom sekretesspolicyerna på dessa webbplatser från tredje part.

Användning av dina personuppgifter från konton som skapats på andra webbplatser eller tjänster som tillhör varumärket

Om du har skapat ett användarkonto på en annan webbplats eller tjänst från varumärket kommer vi att använda dina personuppgifter från detta konto för att komplettera informationen i ditt användarkonto på Webbplatsen, i syfte att underlätta registreringen på Webbplatsen och göra så att du slipper fylla i information som du redan har angett. Om du inte vill att uppgifter från andra användarkonton som har skapats på andra webbplatser eller tjänster som tillhör varumärket ska användas på detta sätt vänligen kontakta kundtjänst genom att skriva till adressen som nämns i det sista stycket nedan.

Ändring av Sekretesspolicyn

Om Sekretesspolicyn ändras kommer den nya Sekretesspolicyn att visas på denna Webbplats. Vi rekommenderar att du kontrollerar den regelbundet för att få reda på eventuella ändringar som vi kan ha genomfört.

Dina rättigheter i förhållande till bearbetningen av dina personuppgifter

I enlighet med tillämplig dataskydds- och sekretesslagstiftning har du rätt att få tillgång till, korrigera, radera och/eller motsäga dig bearbetning av legitima skäl och utöva alla andra rättigheter som du har rätt till enligt gällande lagar med avseende på behandling av personuppgifter.

 1. Om du har köpt något på Webbplatsen kan du utöva dina rättigheter inför SIS, vad det gäller uppgifter som samlats in och bearbetats för att hantera din beställning och leverans, genom att skriva till:

  TEFAL - OBH NORDICA Group AB,
  Löfströms allé 5, 172 66 Sundbyberg

  Du kan även kontakta kundtjänst.
   
 2. För alla övriga uppgifter som bearbetas av TEFAL - OBH NORDICA Group AB för att skapa ett konto, för att besvara dina frågor, skicka dig reklam och kampanjerbjudande, för att personanpassa innehållet på Webbplatsen och i samband med att du deltar i sådana evenemang som frågelekar eller tävlingar kan du utöva dina rättigheter genom att skriva till:

  TEFAL - OBH NORDICA Group AB,
  Löfströms allé 5, 172 66 Sundbyberg

  Du kan även kontakta kundtjänst.