Frågor och svar Tefal PLASTIC

Produktkod : FS1520E0

Frågor och svar
Du måste vidta åtgärder så att det är riskfritt att använda ditt strykjärn.

• Av största betydelse, lämna aldrig ett varmt strykjärn utan uppsikt.
Inte bara för att undvika att strykjärnet eller den yta som det är placerat på blir överhettad, utan även för att säkerställa att ingen blir bränd. Om säkerhet är viktigt för dig ska du välja ett strykjärn med en automatisk avstängningsfunktion.
Aldrig lämna ett varmt strykjärn inom räckhåll för barn eller husdjur som riskerar att välta det och skada sig.

• I likhet med alla andra elektriska apparater ska du inte sänka ned ditt strykjärn i vatten.

• Använd inte ett strykjärn som ramlat ned eller har en trasig strömsladd. Om du har minsta tvivel om ditt strykjärns skick ska du kontakta servicecentret.

• Dra alltid ur sladden till ditt strykjärn innan du lämnar det, rengör det eller fyller det med vatten (såvida det inte är en modell som har en löstagbar vattenbehållare). Kontrollera vattennivån regelbundet för att säkerställa att det alltid finns tillräckligt.
• Stryksulan i duralumin:
Rengör stryksulan regelbundet med en fuktig tvättsvamp som inte innehåller någon metall. För enklare rengöring av strykjärnets stryksula ska du dra en fuktig svamp över stryksulan medan den fortfarande är varm.
Om smutsen sitter fast kan du använda pinnen som är särskilt utformad för rengöring av stryksulor i duralumin.
• Den rostfria stryksulan:
Rengör stryksulan när den är kall med en fuktig trasa eller en skonsam svamp.
• Stryksulan med självrengörande beläggning:
Det rekommenderas att du drar en mjuk fuktig trasa över stryksulan för att inte skada ytan.
Varning: Om du använder rengöringsmedel skadar du stryksulans självrengörande beläggning.
Det finns tre möjliga orsaker till detta:
• Ingen nätström: kontrollera att nätkabeln är korrekt ansluten eller försök att ansluta strykjärnet till ett annat uttag.
• Temperaturkontrollen är ställd på en för låg inställning: ställ temperaturkontrollen på en högre temperatur.
• Den automatiska säkerhetsbrytaren* har aktiverats: flytta på strykjärnet.
* beroende på modell
Alla strykjärn har en termostatlampa. Det är normalt att termostaten slås på och av. Det indikerar att termostaten fungerar och att din stryksula hålls på önskad temperatur. Om lampan för automatisk avstängning blinkar måste du inaktivera den automatiska avstängningsfunktionen. Detta gör man genom att skaka strykjärnet försiktigt, vilket låter det värmas upp på nytt.
När du har följt instruktionerna i användarhandboken för hur man startar apparaten ska du kontrollera att eluttaget fungerar genom att ansluta en annan apparat. Om den fortfarande inte fungerar ska du inte försöka ta isär eller reparera apparaten själv, utan ta den till en auktoriserad serviceverkstad.
Använd inte apparaten. För att undvika eventuella risker ska du lämna in den till ett auktoriserat servicecenter.
Anpassa temperaturen på termostaten efter tyget. En anledning till att stryksulan fastnar kan vara att du använder stärkelse. Om du vill använda stärkelse ska du spreja den på plaggets avigsida, så att stryksulan inte kommer i kontakt med stärkelsen. Rengör stryksulan från eventuella gummirester från tryck på kläderna (sådana kläder måste alltid strykas på avigsidan från gummitrycket).
Ju högre wattal, desto snabbare uppnår strykjärnet önskad temperatur.
Apparaten består av värdefulla material som kan återvinnas. Lämna in den till din lokala återvinningsstation.
Se avsnittet ”Tillbehör” på webbplatsen för att enkelt hitta allt du behöver för din produkt.
Mer detaljerad information finns under avsnittet Garanti på webbplatsen.