Frågor och svar Tefal PREMIO

Produktkod : PP1054A9

Frågor och svar
Det är viktigt att du alltid väger dig vid samma tid på dagen. Det är bäst att göra det en gång per vecka.
Funktionen gör det möjligt att väga sig direkt. Du behöver inte vänta på att ”0” visas, - utan vikten börjar beräknas omedelbart.
De flesta badrumsvågar av senare modell har en knapp för detta vid batterifacket. Om du inte hittar någon knapp ska du titta i bruksanvisningen efter mer information.
För att apparaten ska ge bäst resultat måste mätning och vägning alltid utföras under samma förhållanden:
• Du ska alltid vara barfota när du väger dig. Fötterna måste vara torra och korrekt placerade på elektroderna. Observera att mätningen kan påverkas om du har för mycket hård hud på fötterna.
• Helst en gång i veckan på morgonen,
• inom en kvart efter att du har vaknat, så att vätskan i kroppen är fördelad till de nedre kroppsdelarna.
Det är viktigt att säkerställa att det inte sker någon kontakt mellan benen (låt, knän, vader) eller mellan fötterna. Om det behövs kan du lägga en bit papper mellan benen.
Det beror på vilken typ av våg du använder:
- Diagnostisk våg: mätningen blir felaktig.
- Annan badrumsvåg: ingen inverkan på mätningen.
Se alltid till att vågen ligger plant och placera inga föremål på plattan.
Ta ur batterierna om du inte ska använda vågen under en längre tid.

Om vågen förvaras vertikalt med en eller flera av fötterna i luften, eller om föremål får stå på vågen, kommer den första mätningen att bli felaktig.
Meddelandet ”ERR” kan visas och en lång ljudsignal kan höras vid slutet av vägningen. Du måste väga dig igen.
Vi rekommenderar att du alltid använder nya alkaliska batterier (LR03-batterier) och att du aldrig använder brunstensbatterier (R03-batterier) eller uppladdningsbara batterier (HR03-batterier).
När du byter batterier ska du alltid byta ut alla batterier mot nya alkaliska batterier.
Detta gäller inte vågar som använder CR2032-knappbatterier eller litiumbatterier.
Du kan rengöra vågen med en dammfri trasa som har fuktats med vatten.
Använd inte skursvampar eller skurmedel. Doppa aldrig apparaten i vatten.
Det är normalt att meddelandet ”8888” visas när nya batterier installeras. Produkten befinner sig i initieringsfasen. Lägg den på ett plant underlag och vänta tills meddelandet försvinner. Om du flyttar eller ställer dig på vågen när ”8888” visas startas initialiseringsfasen om. Initialiseringen kan ta mellan 5 och 30 sekunder.
Vågen har detekterat ett missförhållande i samband med vägning och kalibreras om. Du måste kliva av vågen och vänta tills ”0.0” visas innan du stiger upp på den igen.
Det virtuella tangentbordet aktiveras först när vägningen är avslutad.
Gör så här:
• Kliv av produkten när vägningen har avslutats.
• Produkten måste ligga kvar på golvet när du trycker på tangenterna.
• Tryck med ett finger i taget.
• Använd bara ditt finger för att trycka på tangenterna (inga föremål).
Ja, en diagnostisk våg mäter muskelmassan, och genom att dra av den från den totala kroppsmassan får den fram den totala mängden kroppsfett, oavsett var det sitter.
Under fabrikskalibreringen av badrumsvågen kan vissa variationer förekomma mellan en våg och en annan. Vissa skillnader från dessa variationer kan synas om du jämför din vikt på två olika badrumsvågar.
Hydratisering är av betydelse för att din kropp fungerar som den ska och att mäta den gör att du kan uppmärksammas i händelse av för låg hydratisering.
Det utgörs av vattnet, organen, benen och musklerna i kroppen och dess roll för den dagliga energiförbrukningen är inte oväsentlig.
Det är viktigt för din kropp och en energireserv att hålla ögonen på.
BMI är ett internationellt index, som definierades av WHO 1997.
BMI anger kroppsmassa och därmed risken för att vara överviktig. Det mäts enligt följande:


BMI är mycket globalt och inte personanpassat. Det avgör inte fett- eller muskelmassa.
Våra vågar använder bioelektrisk impedans, som också kallas bioimpedans.

En svag växelström leds genom kroppen. Denna ström tar sig lätt igenom vävnad som innehåller mycket vatten (fettfri kroppsvävnad: muskler, hud o.s.v.), men möter större motstånd i vävnader med lågt vätskeinnehåll (fettmassa).


Genom att ta fram motståndet och använda ekvationer för din profil kan vi på så vis beräkna din fettfria kroppsvävnad.

Fettmassan beräknas genom att subtrahera den fettfria kroppsvävnaden från din totala vikt.
Apparaten består av värdefulla material som kan återvinnas. Lämna in den till din lokala återvinningsstation.
Se avsnittet ”Tillbehör” på webbplatsen för att enkelt hitta allt du behöver för din produkt.
Mer detaljerad information finns under avsnittet Garanti på webbplatsen.