Frågor och svar Tefal SIMPLY INVENTS

Så praktisk!
Återupptäck smaken av nymalet kaffe.

Produktkod : GT300831

Frågor och svar
Det är viktigt att hålla kvarnen ren för att uppnå bästa smakresultat. De flesta kaffebönor innehåller oljor som med tiden kan öka smaken på bönorna och därmed ändra smaken på kaffet. Töm behållaren med malt kaffe efter varje användning.
Koppla alltid ur kaffekvarnen innan du rengör den. Se till att kaffekvarnen, strömsladden och kontakten förblir torra. Använd inte starka rengöringsmedel eller skurdynor med slipmedel för att rengöra apparaten.
Kontrollera att apparaten är ansluten till elnätet och att locket sitter ordentligt.
Om den fortfarande inte startar ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter.
När du har följt instruktionerna i användarhandboken för hur man startar apparaten ska du kontrollera att eluttaget fungerar genom att ansluta en annan apparat. Om den fortfarande inte fungerar ska du inte försöka ta isär eller reparera apparaten själv, utan ta den till en auktoriserad serviceverkstad.
Använd inte apparaten. För att undvika fara ska sladden bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad.
Vi rekommenderar att du förvarar kaffebönorna på en sval och torr plats. De ska förvaras i en lufttät behållare som ej är genomskinlig. Syre och fukt är kaffebönors största fiende, eftersom de snabbt förlorar sin kvalitet när de har malts: fukt ändrar kaffets smak och gör den fadd och smaklös. Syre oxiderar malet kaffe och förstärker den bittra smaken. Därför ska bönorna inte malas förrän direkt innan kaffet ska bryggas.
Det bror på vilken typ av kaffemaskin du använder. Det är därför malet kaffe för en espresso är mycket finare än kaffe som malts för en kaffemaskin med filter.
Genom att mala kaffet precis före bryggning bevaras bönornas smak.
Hela kaffebönor kan förvaras i flera månader. När de har malts förlorar de snabbt smak. I rumstemperatur kan malet kaffe förvaras i sju till tio dagar. Vi rekommenderar att du vidtar följande försiktighetsåtgärder för att bevara smaken på det malda kaffet: förvara malt kaffe i kylskåp i en lufttät behållare som ej är genomskinlig. Där kan de förvaras i en månad.
Om din kaffekvarn har ett fabriksmonterat blad kan du mala kryddor, nötter och spannmål. Om kvarnen är utrustad med en kvarnsten kan du bara mala kaffebönor.
Apparaten består av värdefulla material som kan återvinnas. Lämna in den till din lokala återvinningsstation.
Se avsnittet ”Tillbehör” på webbplatsen för att enkelt hitta allt du behöver för din produkt.
Mer detaljerad information finns under avsnittet Garanti på webbplatsen.
Tillbehör