Frågor och svar Tefal ESPREMIO

Produktkod : EX620010

Frågor och svar
Kör en nål genom blockeringen. För att säkerställa att ångmunstycket inte blockeras igen ska du alltid vrida ångvredet till ångläget ett ögonblick för att blåsa ut eventuella mjölkrester från munstycket (placera en tom behållare under den för att fånga upp dropparna) efter att ha gjort din cappuccino. Rengör ångmunstycket och skumhjälpmedlet med en fuktig trasa direkt efter användning av skumfunktionen.
Kalkavlagringar bildas i kaffemaskinen. Kaffemaskinen håller längre om du avkalkar den regelbundet. Det ger också en konsekvent kaffekvalitet.
Espressotillbehören får inte diskas i diskmaskin.
Töm droppbrickan regelbundet och rengör den och gallret vid behov med vatten och lite diskmedel, skölj sedan av dem.
Brygghuvudet, filterhållaren och filtret måste rengöras efter varje användning. Brygghuvudet ska torkas av med en fuktig trasa och filterhållaren och filtret ska rengöras med vatten och lite diskmedel. Skölj av och låt torka.
Värmebrickan ska rengöras på samma sätt.
Följ anvisningarna i din bruksanvisning för att avkalka din maskin eftersom teknikerna varierar beroende på vilken modell du har.
Vi rekommenderar dig att använda tillverkarens avkalkningsmedel.
Om du i genomsnitt brygger 4 koppar om dagen och om vattnet är hårt rekommenderar vi att du avkalkar din maskin minst var tredje månad.
Om du bor i ett område där vattnet är mycket hårt kan det ligga i ditt intresse att avkalka maskinen ännu oftare.
Ja, om kalkavlagringar bildats i den.
Rengör den med vatten och/eller rengöringsprodukter som rekommenderas av enhetens tillverkare.
Detta kan förhindra att vattenutloppet täpps igen och andra hygienproblem.
Kontrollera att du använder färsk och kall mjölk. Kontrollera att ångpipen och skumhjälpmedlet inte är blockerade.
Detta kan bero på ett antal olika faktorer:
• Det finns inget vatten i behållaren – fyll på den med vatten.
• Behållaren är inte korrekt monterad – tryck ned den ordentligt.
• Filtret är blockerat – det malda kaffet är för finmalet. Rengör filtret och testa med ett mer grovmalet kaffe.
• Pumpen har inte fyllts – se bruksanvisningen för information om hur du fyller den.
• Kalkavlagringar har bildats inuti apparaten – avkalka den.
• Claris-filterpatronen har bytts ut men inte fyllts – se bruksanvisningen för information om hur du fyller den.
Apparaten startas om automatiskt när strömmen kommer tillbaka och är då redo för en ny användning.
Kontrollera att droppbrickan inte har flödat över och töm den om det behövs.
Kontrollera att droppbrickan är korrekt placerad.
Kontrollera att ångmunstycket inte har blockerats.
Stäng av apparaten och låt den svalna. Rengör sedan alla mynningar på munstycket med den medföljande nålen.
Rengör mynningen på ångmunstyckets stödrör med en nål.
Ta bort Claris-patronen.
När du har följt instruktionerna i användarhandboken för hur man startar apparaten ska du kontrollera att eluttaget fungerar genom att ansluta en annan apparat. Om den fortfarande inte fungerar ska du inte försöka ta isär eller reparera apparaten själv, utan ta den till en auktoriserad serviceverkstad.
Använd inte apparaten. För att undvika fara ska sladden bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad.
Arabicabönor ger bäst smak och innehåller naturligt låga halter koffein. Experimentera med olika varianter, blandningar och rostningsgrader för att hitta vad som passar din smak bäst. Rent generellt blir kaffesmaken starkare ju mörkare rostade bönorna är. Ljusrostade bönor framhäver aromer och ger ett kaffe som är både milt och fullt av smak – för riktiga finsmakare! Bra kaffeböner ska bara rostas tillräckligt mycket för att framhäva kaffets fyllighet, subtilitet och komplexitet. Undvik mycket mörkrostade bönor eftersom de tendera att vara fetare och kan gör att maskinen täpps igen. Kontrollera att inga små stenar har blandats med bönorna, eftersom de också kan skada maskinen.
En äkta espresso kännetecknas av skummet som bildas av trycket inuti maskinen när kaffet bryggs. Trycket mäts i bar (från 1,5 till 19), så ju högre bar desto fylligare och tjockare skum.
En espresso har en starkare arom än ”vanligt” kaffe.
Espresso kännetecknas av sin rika arom och det gräddliknande skummet på ytan.
Detta kräver ett tryck på 15 bar (uppnås endast med espressomaskiner), vatten uppvärmt till 90-92 °C och finmalt kaffe (7 g per kopp).
Nej, dessa maskiner är särskilt utformade beroende på vilken typ av kaffe som ska användas.
Om du råkar hälla i fel kaffe ska du ta bort det och fylla på med rätt typ av kaffe.
Förvara alltid malet kaffe i en lufttät behållare eller förslut förpackningen med en påsklämma. Förvara behållaren i kylen för att kaffet ska hålla längre.
Medelgrovt till finmalet (men inte för fint). Du kan också be om ”espressomalet”.
Apparaten består av värdefulla material som kan återvinnas. Lämna in den till din lokala återvinningsstation.
Se avsnittet ”Tillbehör” på webbplatsen för att enkelt hitta allt du behöver för din produkt.
Mer detaljerad information finns under avsnittet Garanti på webbplatsen.
Tillbehör