Trumhållare SS-193757

Trumhållare SS-193757
Plocka av delarna från kvarnens huvudenhet.
Förvaringsenheten är SS-193075 är kvarnens huvudenhet. Den fungerar som hållare för de trumformade skärbladen SS-193757. Rotera förvaringsenheten en fjärdedels varv åt höger för att lossa det från motorenheten och vrid den sedan ett fjärdedels varv åt vänster för att fästa den igen. Bladtrummorna måste bytas ut när hållaren lossas från den motordrivna enheten.
De livsmedel som ska hackas, malas, rivas eller skäras ska föras in genom hållarens matningsrör.
För köttkvarn:
- Fresh Express +.

Produktkod : SS-193757

SEK 117,81

Tillbehör som rekommenderas: